czwartek, 5 września 2013

F1 - PROJEKT KALENDARZA NA ROK 2014 - 21 WYŚCIGÓW !

Formuła 1 w roku 2014 może okazać się rekordowa pod względem rozegranych wyścigów.
W dniu dzisiejszym zespoły otrzymały wstępny kalendarz na rok 2014, który to zawiera ich aż 21.
W kalendarzu pojawiają się trzy nowe wyścigi : Grand Prix Au­strii, Grand Prix Rosji oraz Grand Prix Mek­sy­ku. Z dotychczasowego kalendarza wypadł wyścig o Grand Prix Indii, który póki co znika na jeden sezon.
Jak zwykle sezon wystartuje w Au­stra­lii, a zakończy się w ostat­ni week­end li­sto­pa­da w Bra­zy­lii.
To póki co projekt, który ma być zatwierdzony w Dubrowniku, pod­czas po­sie­dze­nia Świa­to­wej Rady Spor­tów Mo­to­ro­wych.


Projekt kalendarza wyścigów na sezon 2014.
 
16 marca – GP Au­stra­lii (Mel­bo­ur­ne)
23 marca – GP Ma­le­zji (Se­pang)
6 kwiet­nia – GP Chin (Szan­ghaj)
13 kwiet­nia – GP Korei (Yeon­gam)
27 kwiet­nia – GP Bah­raj­nu (Sa­khir)
11 maja – GP Hisz­pa­nii (Bar­ce­lo­na)
25 maja – GP Mo­na­ko (Mo­na­ko)
8 czerw­ca – GP Ka­na­dy (Mont­re­al)
22 czerw­ca – GP Au­strii (Spiel­berg)
6 lipca – GP Wiel­kiej Bry­ta­nii (Si­lver­sto­ne)
20 lipca – GP Nie­miec (Hoc­ken­he­im)
27 lipca – GP Wę­gier (Bu­da­peszt)
24 sierp­nia – GP Bel­gii (Spa)
7 wrze­śnia – GP Włoch (Monza)
21 wrze­śnia – GP Sin­ga­pu­ru (Ma­ri­na Bay)
5 paź­dzier­ni­ka – GP Ja­po­nii (Su­zu­ka)
19 paź­dzier­ni­ka – GP Rosji (Soczi)*
26 paź­dzier­ni­ka – GP Abu Zabi (Yas Ma­ri­na)
9 li­sto­pa­da – GP Mek­sy­ku (Me­xi­co City)
16 li­sto­pa­da – GP USA (Au­stin)
30 li­sto­pa­da – GP Bra­zy­lii (Sao Paulo)